Bültene Abone Olun
Abone ol
#Trendler
İklime Zararsızlık için Nükleer
Küresel toplum, enerji karışımı için nükleer enerjinin uygunluğunu tartışmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynakları dışında karbonsuz tek enerji kaynağının barışçıl atom olması, nükleer endüstri için son zamanlarda yeniden ortaya çıkan…
Nükleer Teknoloji Hayat Kurtarıyor
Enerji üretiminin çok ötesine geçen nükleer teknoloji, karmaşık kanserlerin teşhis ve tedavisine yardımcı olan nükleer tıbbı da içerir. Geçtiğimiz bir buçuk yılda COVID-19 hastalığını doğru bir şekilde teşhis etmek için…
Uranyum Büyüme Hormunu
COVID sonrası dünyasında metal pazarı ve küresel ekonomi büyüyor. Bu durum aynı zamanda uranyum fiyatlarının artmasına zemin hazırlıyor; ne var ki, arz ve talebin temel etmenleri zayıf itici güçlerdir. Uranyum…
Metal Arzında Düşüş Bekleniyor
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ‘Temiz Enerji Dönüşümünde Kritik Minerallerin Rolü’ başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda temiz enerji teknolojilerinin hızlı biçimde uygulamaya konulmasının belli demir dışı, nadir toprak ve değerli metallerin…
AB Taksonomisinde Nükleer Yer Almıyor
Avrupa Komisyonu nükleer enerjinin sürdürülebilir faaliyetlere yönelik AB Taksonomisine dâhil edilip edilmeyeceğine karar verecek. Dâhil edilirse nükleer enerji yatırımcılara önerilen bir faaliyet olacak. Ortak Araştırma Merkezinin, atomun diğer enerji kaynaklarından…
Fukuşima Sonrası Dönemde Güvenlik
Fukuşima felaketinin üzerinden geçen 10 yıl, nükleer enerji endüstrisini daha emniyetli, daha güvenilir ve teknolojik olarak daha gelişmiş hale getirmek için yeniden şekillendirdi. Sektördeki değişiklikler, IAEA önerilerinden Rosatom’un uygulamalarına kadar…
123